Obec Ratková

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Ratková
Adresa: Ratková
Mesto: Ratková
PSČ: 98265
IČO: 00318990
DIČ: 2021230365
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
ROZŚÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
1/SP/RA
uvo 20240624090024.06.2024
09:00