Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Žihárec 2

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Žihárec 2
Adresa:
Mesto: Žihárec
PSČ:
IČO: 37863720
DIČ: 2021667340
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123593
eks 20211201114501.12.2021
11:45
Dodávka plynu
Zákazka s nízkou hodnotou
28052402
uvo 20240618090018.06.2024
09:00
Dodávka elektrickej energie
Zákazka s nízkou hodnotou
24062024
uvo 20240708102008.07.2024
10:20