Základná škola, Ulica energetikov 242/39, Prievidza

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Základná škola, Ulica energetikov 242/39, Prievidza
Adresa: Ulica energetikov
Mesto: Prievidza
PSČ:
IČO: 36126942
DIČ: 2021621404
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Dodávka ELEKTRICKEJ ENERGIE - ZŠ ENERGETIKOV PRIEVIDZA
Zákazka s nízkou hodnotou
1705/2024
uvo 20240605100005.06.2024
10:00