Obec Rakovice

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Rakovice
Adresa: Rakovice
Mesto: Rakovice
PSČ: 92208
IČO: 00312916
DIČ: 2020530985
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219632
eks 20210519100019.05.2021
10:00
Dodávka plynu
Zákazka s nízkou hodnotou
2702404
uvo 20240613093013.06.2024
09:30