Obec Prochot

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Prochot
Adresa:
Mesto: Prochot
PSČ: 96604
IČO: 00320960
DIČ: 2020529764
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
elektrická enegia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123474
eks 20211129130029.11.2021
13:00
ZVÝŠENIE KAPACITY A PODPORA TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV - Logický celok č.2: Manipulácia a spracovanie odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224063
eks 20220509130009.05.2022
13:00
ZVÝŠENIE KAPACITY A PODPORA TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV - Logický celok č.1 – Nákladné vozidlo – kompaktný nosič nadstavieb
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224060
eks 20220509130009.05.2022
13:00
Dodávka ELEKTRICKEJ ENERGIE - OBEC PROCHOT
Zákazka s nízkou hodnotou
1605/2024
uvo 20240605100005.06.2024
10:00
ROZŠÍRENIE KAPACITY MŠ, PROCHOT
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2024/PLZ01
uvo 20240715123015.07.2024
12:30