Základná škola s materskou školou, Krajné 173

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Základná škola s materskou školou, Krajné 173
Adresa:
Mesto: Krajné
PSČ:
IČO: 36128449
DIČ: 2021639763
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
elektrická enegia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121736
eks 20211110123010.11.2021
12:30
zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121735
eks 20211110130010.11.2021
13:00
Dodávka plynu
Zákazka s nízkou hodnotou
2705224
uvo 20240611093011.06.2024
09:30