Obec Jasenica

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Jasenica
Adresa:
Mesto: Jasenica
PSČ: 01817
IČO: 00317349
DIČ: 2020684688
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Vybudovanie spoločných opatrení v obci Jasenica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
OJ_05/2024_PRV
uvo 20240617100017.06.2024
10:00