Obec Radobica

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Radobica
Adresa:
Mesto: Radobica
PSČ: 97248
IČO: 00318451
DIČ: 2021211808
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Dodávka ZEMNÉHO PLYNU
Zákazka s nízkou hodnotou
0103/2024
uvo 20240322100022.03.2024
10:00