Hospic Milosrdných sestier

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Hospic Milosrdných sestier
Adresa: Súvoz
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
IČO: 50333356
DIČ: 2120314449
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
HMS-1-24_ Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
HMS-1/2024
uvo 20240403090003.04.2024
09:00