Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Adresa: Letisko M.R. Štefánika
Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
PSČ: 82311
IČO: 35884916
DIČ: 2021812683
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
DNS (dynamický nákupný systém) na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2023, 2024, 2025 a 2026
Dynamický nákupný systém
DNS/1/2022
ezakazky 20261231235931.12.2026
23:59
Názov Zdroj Ponuky do
Motorová nafta STN EN 590, Bezolovnatý automobilový benzín STN EN 228
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VS/MN, BA/2024
ezakazky 20240710120010.07.2024
12:00
Motorová nafta STN EN 590, Bezolovnatý automobilový benzín STN EN 228
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VS/MN,BA/2024
uvo 20240710120010.07.2024
12:00