Obec Tovarné

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Tovarné
Adresa: Tovarné
Mesto: Tovarné
PSČ: 09401
IČO: 00332887
DIČ: 2020630535
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Nákup technológie na zber komunálneho odpadu - Logický celok 2: "NOSIČ KONTAJNEROV"
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233727
eks 20230509103009.05.2023
10:30
Nákup technológie na zber komunálneho odpadu - Logický celok 1: "TRAKTOR S PRÍSLUŠENSTVOM"
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233726
eks 20230510083010.05.2023
08:30
Nákup technológie na zber komunálneho odpadu - Logický celok 4: " VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY"
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233729
eks 20230510094510.05.2023
09:45
Nákup technológie na zber komunálneho odpadu - Logický celok 3: "NÁPRAVOVÁ VÁHA"
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233728
eks 20230510113010.05.2023
11:30
Nákup technológie na zber komunálneho odpadu - Logický celok 4: " VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY"
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234132
eks 20230518145018.05.2023
14:50
Nákup technológie na zber komunálneho odpadu - Logický celok 2: "NOSIČ KONTAJNEROV"
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234136
eks 20230518152018.05.2023
15:20
Nákup technológie na zber komunálneho odpadu - Logický celok 1: "TRAKTOR S PRÍSLUŠENSTVOM"
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234138
eks 20230519080019.05.2023
08:00
Nájomný bytový dom - 15 b.j. v obci Tovarné
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21012024_Tovarne_15 b.j._výzva
uvo 20240215100015.02.2024
10:00