Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, Humenné

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, Humenné
Adresa: Družstevná
Mesto: Humenné
PSČ: 06601
IČO: 37942484
DIČ: 2021875152
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Debarierizácia SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, Humenné – stavebné práce
Zákazka s nízkou hodnotou
OvZP-2024-SŠTHE-Debarierizácia SP-zz
uvo 20240326090026.03.2024
09:00