Obec Važec

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Važec
Adresa: Na Harte
Mesto: Važec
PSČ: 03261
IČO: 00315842
DIČ: 2020581706
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Spracovanie projektovej dokumentácie s názvom „Miestna komunikácia - ul. Školská“
Zákazka s nízkou hodnotou
2024_05_22_VZC_PDMK
uvo 20240604120004.06.2024
12:00
Veľkoobjemové kontajnery
Zákazka s nízkou hodnotou
2024_07_05_VZC_KON
uvo 20240718120018.07.2024
12:00