Základná škola, Holubyho 15, Piešťany

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Základná škola, Holubyho 15, Piešťany
Adresa: Holubyho
Mesto: Piešťany
PSČ:
IČO: 36080349
DIČ: 2021316187
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
elektrická enegia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123481
eks 20211129144029.11.2021
14:40
Dodávka plynu
Zákazka s nízkou hodnotou
22052401
uvo 20240606090006.06.2024
09:00
Dodávka ELEKTRICKEJ ENERGIE - ZŠ HOLUBYHO PIEŠŤANY
Zákazka s nízkou hodnotou
2305/2024
uvo 20240610100010.06.2024
10:00