Obec Lutila

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Lutila
Adresa: Štefánikova
Mesto: Lutila
PSČ: 96622
IČO: 00652113
DIČ: 2020533273
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Multifunkčné čistiace vozidlo s príslušenstvom na údržbu, zametanie, umývanie a čistenie cestných komunikácií, chodníkov, parkovísk
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209263
eks 20200512090012.05.2020
09:00
ROZŠÍRENIE KAPACITY ZŠ S MŠ, ELOKOVANÉ PRACOVISKO - MŠ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2024/PLZ01
uvo 20240613123013.06.2024
12:30