Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.
Adresa: Pri Rajčianke
Mesto: Žilina
PSČ: 01001
IČO: 51110369
DIČ: 2120590252
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronickej stravovacej karty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118518
eks 20210923113923.09.2021
11:39
Operatívny leasing osobného motorového vozidla
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120689
eks 20211025093025.10.2021
09:30
Rozšírenie dispečersko-klíringového centra o novú funkcionalitu a moduly
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
25/2024
uvo 20240222180022.02.2024
18:00
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronickej stravovacej karty
Zákazka s nízkou hodnotou
27/2024
uvo 20240319160019.03.2024
16:00
Poskytovanie online platobných služieb (platobná brána)
Zákazka s nízkou hodnotou
40/2024
uvo 20240617160017.06.2024
16:00