Obec Červený Kameň

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Červený Kameň
Adresa:
Mesto: Červený Kameň
PSČ: 01856
IČO: 00317128
DIČ: 2020610878
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školy s.č. 228
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2024-ČervenýKameň_ZŠ
uvo 20240411100011.04.2024
10:00