Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
Adresa: Kpt. Nálepku
Mesto: Pohorelá
PSČ:
IČO: 37828363
DIČ: 2021610448
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Dodávka ZEMNÉHO PLYNU - ZŠ s MŠ POHORELÁ
Zákazka s nízkou hodnotou
1005/2024
uvo 20240604100004.06.2024
10:00