Základná škola s materskou školou, Nám. 1. mája 3, Chtelnica

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Základná škola s materskou školou, Nám. 1. mája 3, Chtelnica
Adresa: Nám. 1. mája
Mesto: Chtelnica
PSČ:
IČO: 50090828
DIČ: 2120170129
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
elektrická enegia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123655
eks 20211202144502.12.2021
14:45
Dodávka elektrickej energie
Zákazka s nízkou hodnotou
21052024
uvo 20240604090004.06.2024
09:00
Dodávka plynu
Zákazka s nízkou hodnotou
11062401
uvo 20240702093002.07.2024
09:30