Slovenské elektrárne, a.s.

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Slovenské elektrárne, a.s.
Adresa: Pribinova
Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
PSČ: 811 09
IČO: 35829052
DIČ: 2020261353
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Rekonštrukcia rozvodne 22kV R02 ENOA
Rokovacie konanie so zverejnením
2024/13787
uvo - - -
Názov Zdroj Ponuky do
DODÁVKA JEDNOFÁZOVÝCH TRANSFORMÁTOROV PRE PVE ČIERNY VÁH
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2023/13027
uvo 20240227150027.02.2024
15:00
Batériové úložisko Mikšová - Dodávka transformátora 10MVA
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024/13429
uvo 20240325110025.03.2024
11:00
Fotovoltická elektráreň SE Nováky _ Pôvodné odkalisko
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024/13548
uvo 20240509110009.05.2024
11:00
Výmena akubatérií na 3.bloku EMO
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024/13370
uvo 20240527120027.05.2024
12:00
Batériové úložisko Mikšová - Dodávka transformátora 10MVA
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2024/13824
uvo 20240614110014.06.2024
11:00