Obec Hronské Kosihy

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Hronské Kosihy
Adresa: Hronské Kosihy
Mesto: Hronské Kosihy
PSČ: 93527
IČO: 00307068
DIČ: 2021218661
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Aglomerácia PODLUŽANY – odvedenie a čistenie odpadových vôd, 3. stavba súboru stavieb
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
494374
uvo 20240131100031.01.2024
10:00