Obec Ostrý Grúň

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Ostrý Grúň
Adresa:
Mesto: Ostrý Grúň
PSČ: 96677
IČO: 00320901
DIČ: 2020478537
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113067
eks 20210623090023.06.2021
09:00
Dodávka ZEMNÉHO PLYNU - OBEC OSTRÝ GRÚŇ
Zákazka s nízkou hodnotou
1205/2024
uvo 20240524100024.05.2024
10:00