Obec Chorváty

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Chorváty
Adresa: Chorváty
Mesto: Chorváty
PSČ: 04402
IČO: 00618969
DIČ: 2020751469
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Realizácia stavebných prác na stavbe "REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU- OBEC CHORVÁTY"
Zákazka s nízkou hodnotou
01/2024/AK/LU
uvo 20240530070030.05.2024
07:00