Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Akadémia umení v Banskej Bystrici
Adresa: Ul. J. Kollára
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 97401
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031336
eks 20201130142630.11.2020
14:26
Dodávka elektrickej energie na rok 2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031802
eks 20201204085004.12.2020
08:50
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124443
eks 20211214090014.12.2021
09:00
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212629
eks 20221103102803.11.2022
10:28
„Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti, modernizácia a rozšírenie bezdrôtových služieb”
Zákazka s nízkou hodnotou
1/2024
uvo 20240315100015.03.2024
10:00
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravnou kartou
Zákazka s nízkou hodnotou
2/2024
uvo 20240424100024.04.2024
10:00