Obec Spišský Štiavnik

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Spišský Štiavnik
Adresa: Hornádska
Mesto: Spišský Štiavnik
PSČ: 05914
IČO: 00326569
DIČ: 2020674986
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Realizácia Základnej školy v Spišskom Štiavniku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
PVO/2024/SŠ
uvo 20240403120003.04.2024
12:00