Obec Janov

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Janov
Adresa: Janov
Mesto: Janov
PSČ: 08242
IČO: 00690627
DIČ: 2020546660
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Vybudovanie kanalizácie a ČOV v obci Janov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03072024
uvo 20240725100025.07.2024
10:00
Názov Zdroj Ponuky do
Janov - verejný vodovod
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
1
uvo 20240208090008.02.2024
09:00