Obec Batizovce

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Batizovce
Adresa: Štúrova
Mesto: Batizovce
PSČ: 05935
IČO: 00326119
DIČ: 2021212655
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Odvoz a likvidácia odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211012
eks 20210201100001.02.2021
10:00
Zber a likvidácia odpadov v obci Batizovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01/R/2024
uvo 20240118100018.01.2024
10:00