Mesto Gbely

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Gbely
Adresa: Námestie Slobody
Mesto: Gbely
PSČ: 90845
IČO: 00309524
DIČ: 2021086705
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Kultúrno oddychová zóna – STÁRNISKO – I. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
MG_06/2024_KOZ
uvo 20240722100022.07.2024
10:00
Názov Zdroj Ponuky do
Chodník Hurbanova ulica
Zákazka s nízkou hodnotou
499279
uvo 20240325100025.03.2024
10:00
Kultúrno oddychová zóna - STÁRNISKO - I. Etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
505909
uvo 20240612100012.06.2024
10:00