Mesto Medzev

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Medzev
Adresa: Štóska
Mesto: Medzev
PSČ: 04425
IČO: 00324442
DIČ: 2020746112
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
PRÍSTAVBA MŠ V MEDZEVE, ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ, KOVÁČSKA 123, MEDZEV"2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eBIZ 18/2024
uvo 20240725090025.07.2024
09:00
Názov Zdroj Ponuky do
Mikrobus 9-miestny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124291
eks 20211214130014.12.2021
13:00
Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v meste Medzev.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
D24004/2024
uvo 20240314090014.03.2024
09:00
PRÍSTAVBA MŠ V MEDZEVE, ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ, KOVÁČSKA 123, MEDZEV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eBIZ 17/2024
uvo 20240627090027.06.2024
09:00