Obec Selice

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Selice
Adresa: Sovietskej armády
Mesto: Selice
PSČ: 92572
IČO: 00306151
DIČ: 2021024038
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Selice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
CVO-077-2024
uvo 20240806090006.08.2024
09:00
Názov Zdroj Ponuky do
elektrická enegia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122184
eks 20211116101516.11.2021
10:15
zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122689
eks 20211119123019.11.2021
12:30
Dodávka plynu
Zákazka s nízkou hodnotou
14052403
uvo 20240528093028.05.2024
09:30
Dodávka ELEKTRICKEJ ENERGIE - OBEC SELICE
Zákazka s nízkou hodnotou
0106/2024
uvo 20240626100026.06.2024
10:00