Obec Záhorská Ves

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Záhorská Ves
Adresa: Hlavná ulica
Mesto: Záhorská Ves
PSČ: 90065
IČO: 00305219
DIČ: 2020643768
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Dodávka zemného plynu
Zákazka s nízkou hodnotou
2/2024
uvo 20240524120024.05.2024
12:00