Obec Slovenské Pravno

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Slovenské Pravno
Adresa: Slovenské Pravno 123
Mesto: Slovenské Pravno
PSČ: 03822
IČO: 00316911
DIČ: 2020594994
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Projektová dokumentácia k stavbe a prestavba objektu súp. č. 45, Slovenské Pravno na bytový dom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
SP_2024_01
uvo 20240209100009.02.2024
10:00
Vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe a prestavba objektu súp. č. 45, Slovenské Pravno na bytový dom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Slovenské Pravno 02_2024
uvo 20240412100012.04.2024
10:00