Slovenská národná knižnica

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Slovenská národná knižnica
Adresa: Námestie J. C. Hronského
Mesto: Martin
PSČ: 03601
IČO: 36138517
DIČ: 2021537199
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Zabezpečenie pravidelných kontrol a revízií zabezpečovacích zariadení EPS, EZS, SKV, PTV a Audiovrátnik v objektoch SNK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12024
uvo 20240806090006.08.2024
09:00
Názov Zdroj Ponuky do
Servis sterilizačnej technológie
Zákazka s nízkou hodnotou
202304
uvo 20240116100016.01.2024
10:00
Servis sterilizačnej technológie
Zákazka s nízkou hodnotou
202304
uvo 20240212100012.02.2024
10:00
Upratovanie objektov SNK
Zákazka s nízkou hodnotou
202402
uvo 20240226130026.02.2024
13:00
Servis reštaurátorsko-konzervátorských strojov a zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
202401
uvo 20240227123027.02.2024
12:30
Správa vyhradených technických zariadení plynových, MaR, TNS, OST
Zákazka s nízkou hodnotou
202403
uvo 20240311100011.03.2024
10:00
Servis reštaurátorsko-konzervátorských strojov a zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
202401
uvo 20240318123018.03.2024
12:30
Správa vyhradených technických zariadení elektrických
Zákazka s nízkou hodnotou
202404
uvo 20240412100012.04.2024
10:00
Zabezpečenie pravidelných kontrol, revízií a opráv vzduchotechnických zariadení, klimatizačných zariadení a ich súčastí, zdrojov nepretržitého napájania UPS, dochádzkových terminálov a ovládania vstupnej brány HID v objektoch SNK
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
12024
uvo 20240709130009.07.2024
13:00