Obec Demandice

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Demandice
Adresa: Demandice
Mesto: Demandice
PSČ: 935 85
IČO: 00306878
DIČ: 2021020628
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Dodávka elektrickej energie - Obec Demandice
Zákazka s nízkou hodnotou
10052024
uvo 20240523090023.05.2024
09:00
Dodávka plynu - Obec Demandice
Zákazka s nízkou hodnotou
10052401
uvo 20240523093023.05.2024
09:30
Zateplenie budovy OcÚ v Demandiciach
Zákazka s nízkou hodnotou
507537
uvo 20240614080014.06.2024
08:00