Mesto Veľký Meder

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Veľký Meder
Adresa: Komárňanská
Mesto: Veľký Meder
PSČ: 93201
IČO: 00305332
DIČ: 2021002082
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Kosenie verejnej zelene v meste Veľký Meder
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
012024
uvo 20240506100006.05.2024
10:00
Oprava miestnych komunikácií Veľký Meder
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03/2024
uvo 20240627100027.06.2024
10:00