Obec Veľké Ripňany

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Veľké Ripňany
Adresa: Poštová
Mesto: Veľké Ripňany
PSČ: 95607
IČO: 00311286
DIČ: 2021248570
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Dodávka plynu
Zákazka s nízkou hodnotou
11072024
uvo 20240725100025.07.2024
10:00
Dodávka elektrickej energie
Zákazka s nízkou hodnotou
12072024
uvo 20240729100029.07.2024
10:00
Názov Zdroj Ponuky do
zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219075
eks 20210513130013.05.2021
13:00
elektrická enegia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114314
eks 20210707100007.07.2021
10:00
Športová infraštruktúra v obci Veľké Ripňany_ stavebné práce
Zákazka s nízkou hodnotou
499275
uvo 20240318100018.03.2024
10:00