Základná škola s materskou školou, Diviacka Nová Ves 260

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Základná škola s materskou školou, Diviacka Nová Ves 260
Adresa:
Mesto: Diviacka Nová Ves
PSČ:
IČO: 37915380
DIČ: 2021771444
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Dodávka ELEKTRICKEJ ENERGIE
Zákazka s nízkou hodnotou
1202/2024
uvo 20240307100007.03.2024
10:00
Dodávka ELEKTRICKEJ ENERGIE
Zákazka s nízkou hodnotou
1202/2024
uvo 20240315110015.03.2024
11:00
Dodávka ZEMNÉHO PLYNU
Zákazka s nízkou hodnotou
0904/2024
uvo 20240422100022.04.2024
10:00
Dodávka ZEMNÉHO PLYNU - ZŠ Diviacka Nová Ves
Zákazka s nízkou hodnotou
0904/2024
uvo 20240502100002.05.2024
10:00