Základná škola s materskou školou, Komenského 428/43, Ráztočno

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Základná škola s materskou školou, Komenského 428/43, Ráztočno
Adresa: Komenského
Mesto: Ráztočno
PSČ:
IČO: 36126811
DIČ: 2021616608
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Dodávka ELEKTRICKEJ ENERGIE
Zákazka s nízkou hodnotou
1102/2024
uvo 20240306110006.03.2024
11:00
Dodávka ELEKTRICKEJ ENERGIE
Zákazka s nízkou hodnotou
1102/2024
uvo 20240315100015.03.2024
10:00
Dodávka ELEKTRICKEJ ENERGIE - VARIANT
Zákazka s nízkou hodnotou
1102/2024
uvo 20240403110003.04.2024
11:00
Dodávka ELEKTRICKEJ ENERGIE - VARIANT
Zákazka s nízkou hodnotou
1102/2024
uvo 20240411100011.04.2024
10:00
Dodávka ZEMNÉHO PLYNU
Zákazka s nízkou hodnotou
0704/2024
uvo 20240419100019.04.2024
10:00