Obec Medzibrod

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Medzibrod
Adresa: Námestie hrdinov SNP
Mesto: Medzibrod
PSČ: 97696
IČO: 00313581
DIČ: 2021121311
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Športová hala Medzibrod
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01/2024
uvo 20240321090021.03.2024
09:00