Obec Hankovce

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Hankovce
Adresa: Hankovce
Mesto: Hankovce
PSČ: 08646
IČO: 00321991
DIČ: 2020778771
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Inžinierska činnosť - stavebný dozor pre projekt: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení po pozemkových úpravách obec Hankovce
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240227080027.02.2024
08:00
Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení po pozemkových úpravách obec Hankovce
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240227080027.02.2024
08:00
VYBUDOVANIE SPOLOČNÝCH ZARIADENÍ A OPATRENÍ PO POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH OBEC HANKOVCE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
28_02_2024
uvo 20240322080022.03.2024
08:00