Obec Divina

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Divina
Adresa: Divina
Mesto: Divina
PSČ: 01331
IČO: 00321214
DIČ: 2020671840
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Multifunkčný športový areál
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
499 188
uvo 20240319100019.03.2024
10:00
Zvýšenie kapacity materskej školy Divina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
499 252
uvo 20240321090021.03.2024
09:00
Multifunkčný športový areál
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
504 266
uvo 20240517090017.05.2024
09:00