Obec Lučatín

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Lučatín
Adresa:
Mesto: Lučatín
PSČ: 97661
IČO: 00313572
DIČ: 2021121300
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Dodávka ZEMNÉHO PLYNU - OBEC LUČATÍN
Zákazka s nízkou hodnotou
0805/2024
uvo 20240517100017.05.2024
10:00