Obec Beňuš

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Beňuš
Adresa: Beňuš
Mesto: Beňuš
PSČ: 97664
IČO: 00313289
DIČ: 2021223039
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Dodávka ZEMNÉHO PLYNU - OBEC BEŇUŠ
Zákazka s nízkou hodnotou
0605/2024
uvo 20240521100021.05.2024
10:00