Obec Horná Potôň

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Horná Potôň
Adresa: Horná Potôň
Mesto: Horná Potôň
PSČ: 93036
IČO: 00305413
DIČ: 2021130001
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Prestavba školskej knižnice na základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským - triedy 1 – 3
Zákazka s nízkou hodnotou
HP_PO_52024
uvo 20240311090011.03.2024
09:00
Prestavba školskej knižnice na základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským - triedy 1 – 3
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
HP_PO_52024
uvo 20240320090020.03.2024
09:00