Obec Ľubica

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Ľubica
Adresa: Gen. Svobodu
Mesto: Ľubica
PSČ: 05971
IČO: 31942547
DIČ: 2020709834
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202325
eks 20230110100010.01.2023
10:00
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241299
eks 20240228100028.02.2024
10:00
Rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Ľubica
Zákazka s nízkou hodnotou
OcÚ-IV-724/43/2024ASu
uvo 20240312090012.03.2024
09:00