Obec Lipník

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Lipník
Adresa:
Mesto: Lipník
PSČ: 97232
IČO: 00648833
DIČ: 2021118000
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
elektrická enegia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022382
eks 20220124090024.01.2022
09:00
Dodávka ZEMNÉHO PLYNU - OBEC LIPNÍK
Zákazka s nízkou hodnotou
0305/2024
uvo 20240516100016.05.2024
10:00
Dodávka ELEKTRICKEJ ENERGIE - OBEC LIPNÍK
Zákazka s nízkou hodnotou
0405/2024
uvo 20240520100020.05.2024
10:00