Obec Kurima

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Kurima
Adresa: Klepár
Mesto: Kurima
PSČ: 08612
IČO: 00322245
DIČ: 2020623209
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Zlepšenie energetickej hospodárnosti OcÚ a KD
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Kurima-2024-PLZ-PSK
uvo 20240529100029.05.2024
10:00