Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Adresa: Botanická
Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
PSČ: 84213
IČO: 00156426
DIČ: 2020798571
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Služby podpory pre Komplexný Veterinárny a Potravinový informačný systém
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
6396/2024-420
uvo 20240802235502.08.2024
23:55
Názov Zdroj Ponuky do
Technika pre videokonferencie.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202016174
eks 20200723100023.07.2020
10:00
Nákup licencií pre platformu Microsoft Office 365 E1.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027598
eks 20201030090030.10.2020
09:00
Dodanie osobného motorového vozidla.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214701
eks 20210317130017.03.2021
13:00
Stravovacie karty.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215002
eks 20210319100019.03.2021
10:00
Predĺženie licencií k antvivírusovému softvéru "ESET" alebo ekvivalent.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218235
eks 20210505140005.05.2021
14:00
Dodanie serverov a záložných zdrojov.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112080
eks 20210614175914.06.2021
17:59
Dodanie serverov a záložných zdrojov.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112787
eks 20210618160018.06.2021
16:00
Dodanie osobného motorového vozidla.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121817
eks 20211109150009.11.2021
15:00
Nákup licencií pre platformu Microsoft Office 365 E1.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121966
eks 20211111090011.11.2021
09:00
Stravovacie karty.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022418
eks 20220131100031.01.2022
10:00
Dodanie serverov.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212270
eks 20221027150027.10.2022
15:00
Dodanie diskového poľa a SAN switchov.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212274
eks 20221028090028.10.2022
09:00
Dodanie kancelárskej výpočtovej techniky a príslušenstva.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212303
eks 20221107150007.11.2022
15:00
Dodanie prenosnej výpočtovej techniky.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212304
eks 20221108090008.11.2022
09:00
Dodanie softvérových licencií.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213435
eks 20221111100011.11.2022
10:00
Elektronické stravovacie karty.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202321
eks 20230112080012.01.2023
08:00
Predĺženie a rozšírenie licencií k antvivírusovému softvéru ESET o dva roky.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233496
eks 20230505100005.05.2023
10:00
Dodanie osobných motorových vozidiel.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236946
eks 20230712130012.07.2023
13:00
Licencia YMS yAgenda Business Package 100+ cez upgrade
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237984
eks 20230822090022.08.2023
09:00
Licencie Veeam Data Platform Essentials 5 years subscription
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237986
eks 20230822100022.08.2023
10:00
Licencie Microsoft SQL SERVER 2022 Standard
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237989
eks 20230822110022.08.2023
11:00
Dodanie sieťových zariadení.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239101
eks 20230914120014.09.2023
12:00
Dodanie ručných čítačiek čiarových kódov.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239106
eks 20230914130014.09.2023
13:00
Dodanie serverov a príslušenstva k serverom.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239289
eks 20230920150020.09.2023
15:00
Dodanie multifunkčných zariadení.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239554
eks 20230928090028.09.2023
09:00
Dodanie sieťových zariadení.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310751
eks 20231011100011.10.2023
10:00
Dodanie prenosnej výpočtovej techniky.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313029
eks 20231129093029.11.2023
09:30
Dodanie príslušenstva do dátových rozvádzačov.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313040
eks 20231129130029.11.2023
13:00
Dodanie softvérových licencií.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313038
eks 20231130093030.11.2023
09:30
Elektronické stravovacie karty.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314201
eks 20231219110019.12.2023
11:00