Obec Liptovské Sliače

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Liptovské Sliače
Adresa: Seč
Mesto: Liptovské Sliače
PSČ: 03484
IČO: 00315745
DIČ: 2020589725
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Zariadenie pre seniorov Liptovské Sliače
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
1
uvo 20240531090031.05.2024
09:00