Obec Hrčeľ

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Hrčeľ
Adresa: Hlavná
Mesto: Hrčeľ
PSČ: 07615
IČO: 00331546
DIČ: 2020773414
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Novostavba Materskej školy v obci Hrčeľ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
01/2024
uvo 20240131100031.01.2024
10:00